VELKOMMEN TIL BARNETURNSTEMNET I FØRDE


TID: 28. MAI – 29. MAI

Oppstart kl. 11.00


Turnstevne er eit arrangement som alle turnarane frå 1. klasse og oppover får moglegheita til å delta på. Det er ikkje ein konkurranse, men ei kjekk oppleving der ein får møte andre turnarar frå kretsen, og vise fram det ein har lært dette semesteret. Kvar gruppe sett saman sitt eige program, som dei skal vise fram i lag.


I år vert det ein forenkla versjon av barneturnstemnet slik vi kjenner det fra tidlegare år. Meir info kjem i starten av mai når dei har sett kor mange som melder seg på.

I hovudsak er det oppvisningar laurdagen for turnarar frå 6 år og oppover. Ein må forvente å vere der i god tid før stemne start.


For 7.klasse og oppover vert det også treningssamling søndagen ein kan delta på. For at treningsamling skal kunne gjennomførast må det vere nok voksne som er villig til å overnatte.


Pris for å delta på turnstemnet: kr 250


Pris for å delta på turnstemnet + treningssamling + middag/frukost kr 550


Foreldre melder på ungen sin til oppmann. Påmeldinga organiserast på kvar enkelt gruppe si facebookgruppe. Påmeldingsfrist til oppmann, innann 18. April kl.18.


Link til facebooksida til Barneturnstevne 2022 fin du her: https://www.facebook.com/barneturnstevne2022/ 

 

Mvh

Førde IL TURN

Ina Ørjansen

Barneturnstemnet ansvarleg tlf :  47397294            epost: ina_oerjansenhotmail.com