Forsikring og skademelding

Førde IL Turn er tilslutta Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og alle medlemmar har derfor ulykkesskadeforsikring. Ynskjer du meir informasjon om forsikring, kan du lese på NGTF sine nettsider. https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/forsikring/

Om ditt barn skadar seg under turntreninga, skal de fylle ut skademeldingsskjema til Gjensidige. Dette finn du her. Vi ynskjer sjølvsagt at du som forelder informerar instruktøren om skaden, dersom den ikkje oppdagast før etter trening.